Nařízení  č.  2/2003 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se mění nařízení Libereckého kraje č. 2/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2003 Účinnost od: 04.12.2003
Uveřejněno v č. 7/2003 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 349