Dodatek  č.  19/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 27.04.2017 Účinnost od: 23.05.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 45