Nařízení  č.  4/2007 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Hromnické jezírko", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2007 Účinnost od: 13.11.2007 Zrušeno: 18.06.2008
Uveřejněno v č. 7/2007 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 486

zrušeno 2/2008 (KP)