č.  12/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Okrouhlá - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2005 Účinnost od: 04.05.2005 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 30