Sdělení  č.  KP02/2019
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Horšovský Týn a obcí Blížejov k zajištění výkonu agendy městské policie
Schváleno (Vydáno): 29.01.2019 Účinnost od: 30.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 355