č.  107/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Nýřany a obcí Lochousice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2011 Účinnost od: 20.05.2011
Uveřejněno v č. 4/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 273