č.  25/VS/2009 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a obcí Vrčeň - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2008 Účinnost od: 12.02.2009 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 2/2009 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 120

zrušeno 120/VS/2020 (KP)