č.  86/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Kozojedy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 10.02.2011 Účinnost od: 16.03.2011 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 218