č.  119/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a obcí Zruč-Senec - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 30.09.2019 Účinnost od: 06.11.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 494