č.  27/VPS/2021 (JC)
uzavřená mezi městem Veselí nad Lužnicí a obcí Žíšov na úseku městské policie
Schváleno (Vydáno): 18.06.2021 Účinnost od: 05.08.2021
Uveřejněno v č. 5/2021 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje