Dodatek  č.  12/VPS/3/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Dubnice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 31.03.2017 Účinnost od: 25.04.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 27