č.  85/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Zdemyslice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 19.06.2020 Účinnost od: 17.07.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 7/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 390