Sdělení  č.  KP03/2019
ovýpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Horšovský Týn a městem Staňkov k zajištění výkonu agendy městské policie
Schváleno (Vydáno): 29.01.2019 Účinnost od: 30.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 355