č.  21/VPS/Př/13/2019
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Radostná pod Kozákovem - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 10.12.2018 Účinnost od: 25.01.2019 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 46