Nařízení  č.  5/2002 (ZL)
Rady Zlínského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 07.10.2002 Účinnost od: 06.11.2002 Zrušeno: 07.02.2012
Uveřejněno v č. 2/2002 Věstníku právních předpisů Zlínského kraje na straně 53

zrušeno 4/2012 (ZL)