Nařízení  č.  2/2008 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Hromnické jezírko", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2008 Účinnost od: 18.06.2008
Uveřejněno v č. 2/2008 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 66