Dodatek  č.  14/VS/2014 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tachov a obcí Zadní Chodov - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.11.2013 Účinnost od: 18.12.2013 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 29