Nařízení  č.  3/2002 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
Oblasti úpravy:
VODY OBECNĚ.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 05.02.2002 Účinnost od: 07.03.2002
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 9