Dohoda  č.  18/VS/2020 (KH)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Litíč (uveřejněné v částce 6/2004 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje pod č. 95/VS/2004) - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 02.10.2019 Účinnost od: 04.12.2019
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje na straně 46