Dodatek  č.  37/VS/2013 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Všeruby a obcí Úněšov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.11.2012 Účinnost od: 15.12.2012 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 78