Dodatek  č.  28/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Cvikov a obcí Sloup v Čechách - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 12.06.2017 Účinnost od: 21.06.2017 Zrušeno: 26.11.2019
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 72

zrušeno 144/VPS/Př/88/2019