Dodatek  č.  20/VS/2016 (KP)
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tachov a obcí Hošťka - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 29.10.2015 Účinnost od: 18.12.2015 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 47