č.  7/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Jáchymov a obcí Boží Dar - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.05.2003 Účinnost od: 01.07.2003
Uveřejněno v č. 5/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 81