č.  14/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi obcí Bukovany a obcí Dasnice - výkon působnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 02.10.2004 Účinnost od: 25.11.2004
Uveřejněno v č. 10/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 152