č.  2/VS/2013 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Poustka - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 4