Dodatek  č.  36/VS/2009 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Nemanice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.02.2009 Účinnost od: 19.03.2009
Uveřejněno v č. 3/2009 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 164