Dodatek  č.  14/VPS/28/2010
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Smržovka a obcí Lučany nad Nisou - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2009 Účinnost od: 29.12.2009 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 27