č.  43/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi městem Planá a obcí Kočov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2014 Účinnost od: 08.08.2014 Zrušeno: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 282

zrušeno 23/VS/2019 (KP)