č.  10/VPS/1/2016
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Líšný - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2016 Účinnost od: 25.02.2016 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 74