č.  29/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 23.03.2016 Účinnost od: 21.04.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 118