Nařízení  č.  1/2008 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní rezervace "Prácheň", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2008 Účinnost od: 18.06.2008
Uveřejněno v č. 2/2008 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 58