Rozhodnutí  č.  3/2002 (KU)
Hejtmana Ústeckého kraje
o zrušení stavu nebezpečí
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2002 Účinnost od: 14.08.2002
Uveřejněno v č. 2/2002 Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje na straně 3