Dohoda  č.  12/VS/2011 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.11.2010 Účinnost od: 14.12.2010 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2011 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 28