Dodatek  č.  53/VPS/OP/8/2021
č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 24.09.2021 Účinnost od: 01.10.2021 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 190