č.  1/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a městem Hranice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2008 Účinnost od: 29.10.2008
Uveřejněno v č. 1/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 2