Dohoda  č.  9/VS/2018 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 20.09.2016 Účinnost od: 22.10.2016
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 76