Dohoda  č.  128/VS/2018 (KS)
uzavřené mezi městem Beroun a obcí Korno (uveřejněné v částce 3/2007 Věstníku Středočeského kraje pod č. 82/VS/2007) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 26.06.2018 Účinnost od: 11.05.2018
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 334