č.  100/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a obcí Hradiště - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 30.09.2020 Účinnost od: 26.11.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 9/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 439

Pozn.: Tato smlouva ruší 31/VS/2019 (Zbiroh a Hradiště o přestupcích)