č.  11/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.07.2004 Účinnost od: 07.08.2004
Uveřejněno v č. 7/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 78