č.  15/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Zádub-Závišín - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 24.07.2018 Účinnost od: 07.09.2018
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 104