č.  2/VPS/Př/23/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Chuchelna - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 21.12.2018 Účinnost od: 07.02.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 7