Dodatek  č.  100/VS/2016 (KP)
č. 6 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kralovice a městem Kožlany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.10.2016 Účinnost od: 17.11.2016 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 489