č.  22/VPS/OP/3/2020
uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Plavy - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 19.05.2020 Účinnost od: 17.06.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 54