č.  10/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2009 Účinnost od: 05.05.2009 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 2/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 24