č.  24/VPS/23/2011
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Kunratice u Cvikova - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.2011 Účinnost od: 02.03.2011
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 54