č.  33/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Bezdružice a obcí Konstantinovy Lázně - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 26.07.2017 Účinnost od: 26.07.2017 Zrušeno: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 248

zrušeno KP07/2019