č.  64/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a městem Dobřany - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 28.03.2019 Účinnost od: 27.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 325