č.  4/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Správa lesního hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2011 Účinnost od: 30.12.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 63