č.  142/VPS/TP/23/2015
uzavřená mezi městem Semily a obcí Bělá - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2015 Účinnost od: 10.04.2015 Zrušeno: 01.03.2019
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 331