Dodatek  č.  101/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Všeruby a obcí Blažim - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 21.10.2016 Účinnost od: 23.11.2016 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 491

zrušeno 32/VS/2020 (KP)