Sdělení  č.  KL01/2016
Krajského úřadu Libereckého kraje
počet volených členů zastupitelstva Libereckého kraje pro volby 2016
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 11.04.2006 Účinnost od: 11.04.2016
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 86