č.  116/VS/2011 (KS)
uzavřená mezi městem Beroun a obcí Tmaň - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2011 Účinnost od: 10.12.2011
Uveřejněno v č. 9/2011 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 359