Nařízení  č.  1/2020 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 24.02.2020 Účinnost od: 24.03.2020 Zrušeno: 05.05.2021
Uveřejněno v č. 4/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 174

zrušeno 1/2021 (KP)